Ultimate magazine theme for WordPress.

1 mẫu bằng bao nhiêu m2, bao nhiêu sào, bao nhiêu ha?

Bạn đang thắc mắc? 1 mẫu bằng bao nhiêu m2 (mét vuông ), 1 mẫu bằng bao nhiêu sào?, Giá bao nhiêu 1 mẫu? (héc-ta) và việc chuyển đổi đơn vị đo đất đã sử dụng trước đây? Tuy nhiên, hiện nay chưa có hệ thống quy đổi chung mà mỗi địa phương sẽ có cách tính riêng. Vì vậy trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tính quy đổi tổng diện tích đất theo 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Mẫu đất là gì?

Mẫu đất là một đơn vị đo diện tích cũ được sử dụng khá phổ biến ở nước ta trước đây. Đơn vị này thường được sử dụng khi nói về đất nông nghiệp.

Theo cách quy đổi xưa, một mẫu bằng 10 công (1 công = 1 sào).

Trong số các đơn vị do diện tích đất, “mẫu” là đơn vị lớn nhất. Và điều đặc biệt là hiện nay chưa có cách quy đổi chung mà mỗi địa phương sẽ có một cách tính riêng.

1 mẫu bằng bao nhiêu sào?

Theo cách tính của người xưa, một mẫu bằng mười sào Nam Bộ, một mẫu bằng mười sào miền Trung và một mẫu bằng mười sào Bắc Bộ (1 mẫu = 10 sào). . Dựa vào đó, chúng ta sẽ có những cách tính chuyển đổi tương tự như sau:

 • 7 mẫu bằng 70 sào.
 • 10 mẫu bằng 100 sào
 • 100 mẫu bằng 1000 sào
 • 4 mẫu bằng 40 sào.
 • 3 mẫu bằng 30 sào.

1 mẫu Anh bằng bao nhiêu m2 ở 3 miền Bắc, Trung, Nam

Theo hệ thống đo lường cổ đại, quy ước như sau: 1 mẫu Anh = 10 sào = 10 đất công (một sào bằng mười sào, mười sào bằng mười sào). đất). Đặc biệt, đất, mẫu, sào cũng là đơn vị cũ được một số nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sử dụng để đo diện tích.

Tuy nhiên, ở mỗi vùng miền trên đất nước Việt Nam sẽ có những cách tính diện tích khác nhau với đơn vị tính và mẫu đất khác nhau. Vì vậy, để có thể tính toán, đo đạc một cách đơn giản và chính xác nhất, người ta thường quy đổi đơn vị đo là mét vuông (m2). Như sau:

1 mẫu đất Bắc bằng bao nhiêu mét vuông?

Theo quy ước của người xưa, 1 mẫu Bắc Kỳ bằng 10 sào và 1 mẫu Bắc Kỳ bằng 360m2. Từ đó ta được công thức sau: 1 mẫu Bắc Bộ = 360 x 10 = 3600m2 (nghĩa là ở Bắc Bộ, một mẫu sẽ bằng ba nghìn sáu trăm mét vuông)

Miền Bắc có quy định về hệ thống quy đổi như sau:

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 360m2

Vì vậy, 1 Tonkin acre = 360 x 10 = 3600m2 (Có nghĩa là một Tonkin acre bằng ba nghìn sáu trăm mét vuông)

1 mẫu Anh của miền Trung bằng bao nhiêu mét vuông?

Ở miền Trung quy ước 1 sào bằng 10 sào và 1 sào bằng 500m2. Từ đó ta được công thức sau: 1 mẫu miền Trung = 500 x 10 = 5000m2 (nghĩa là miền Trung 1 mẫu bằng năm nghìn mét vuông).

Ở miền trung có quy định về hệ thống quy đổi như sau

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 500m2

Vì vậy, 1 mẫu Anh = 500 x 10 = 5000 m2 (nghĩa là một mẫu Anh bằng năm nghìn mét vuông)

1 mẫu Anh bằng bao nhiêu mét vuông?

Theo quy ước của người Nam Bộ xưa, 1 sào bằng 10 sào và 1 sào bằng 1000m2. Từ đó ta được công thức sau: 1 mẫu Nam = 1000 x 10 = 10.000m2 (nghĩa là ở Nam bộ một mẫu sẽ bằng một vạn mét vuông).

Miền Nam có quy định về hệ thống quy đổi như sau

+ 1 mẫu = 10 sào

+ 1 sào = 1000m2

Vì vậy, 1 mẫu Anh phía nam = 1000 x 10 = 10000 m2 (có nghĩa là một mẫu Anh phía nam bằng 10 nghìn mét vuông)

1 mẫu Anh bằng bao nhiêu héc ta ở Bắc, Trung, Nam

Ha (hecta) cũng là một trong những đơn vị đo diện tích được sử dụng phổ biến hiện nay. Theo quy ước quốc tế, một ha bằng mười nghìn mét vuông và một ha mét vuông (1ha = 10.000 m2 = 1hm2). Vậy bao nhiêu tiền 1 mẫu?

Tùy từng vùng sẽ có cách tính quy đổi từ mẫu sang héc ta khác nhau. Như sau:

Nam Bộ bao nhiêu tiền 1 sào?

Theo quy ước của người Nam Bộ xưa, một sào bằng một nghìn mét vuông (1 sào = 1000m2). Khi đó một mẫu Anh sẽ bằng một ha (1 mẫu Anh = 1 ha).

Duyên hải miền Trung là bao nhiêu 1 mẫu Anh?

Ở miền Trung, người ta quy ước một sào bằng năm trăm m2 (1 sào = 500 m2). Khi đó 1 ha sẽ bằng 5000m2 và 20,002 sào, bằng 2,0002 mẫu của miền Trung Việt Nam. Từ đó có thể suy ra rằng 1 mẫu đất ven biển miền Trung sẽ bằng 0,5 ha.

Bao nhiêu 1 sào Bắc Bộ?

Theo quy ước của người xưa, 1 sào đất Bắc Kỳ sẽ bằng 360 m2. Vậy 1 ha sẽ bằng 3600m2 bằng 27.778 sào bằng 2.778 mẫu. Từ đó, chúng ta có thể suy ra rằng 1 mẫu đất Bắc Bộ sẽ bằng 0,36 ha.

Làm thế nào nhiều công việc là 1 mẫu?

Tương tự như sào, chiêng cũng là một trong những đơn vị đo diện tích cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam.

 • 1 công = 1 sào
 • 1 mẫu = 10 sào
 • 1 mẫu = 10 tác phẩm

Từ đó, chúng ta cũng sẽ có các tính toán chuyển đổi sau:

 • 10 mẫu = 100 tác phẩm (mười mẫu bằng một trăm tác phẩm).
 • 5 mẫu = 50 xu (năm mẫu bằng năm mươi xu).
 • 2 mẫu = 20 công việc (hai mẫu bằng hai mươi công việc).

1 công đất phía Bắc bằng bao nhiêu mét vuông (m2)

Phía Bắc: 1 công đất diện tích 360m2.

1 công đất ở miền Trung bằng bao nhiêu mét vuông (m2)

Khu vực miền Trung: 1 khu đất công diện tích 500 mét vuông.

1 công đất ở miền Nam bằng bao nhiêu mét vuông (m2)

Phía Nam: 1 công đất bằng 1000m2.

1 mẫu bằng bao nhiêu thước ở miền Bắc và miền Trung

Thước cũng là một đơn vị cổ dùng để đo diện tích, tuy nhiên thước chỉ được dùng ở miền Trung và miền Bắc nước ta. Theo quy ước, một sào sẽ bằng mười lăm thước Anh (1 sào = 15 thước Anh). Tương tự như nhân công và sào, đơn vị đo ở mỗi vùng cũng sẽ có sự chênh lệch khi quy ra mét vuông. Như sau:

1 mẫu bằng bao nhiêu thước Miền Bắc.

 • 1 sào = 15 thước = 360m2
 • 1 mẫu = 150 thước = 3600m2

1 mẫu bằng bao nhiêu thước Miền Trung

 • 1 sào = 15 thước = 499,95m2.
 • 1 mẫu = 150 thước = 4999,5m2

1 mẫu Anh bằng bao nhiêu km vuông?

Tương tự như cách chúng ta có thể chuyển đổi mẫu sang mét vuông (m2), chúng ta cũng có thể chuyển đổi mẫu sang km vuông (km2) một cách dễ dàng. Như sau:

 • Nam Bộ: 1 mẫu Anh bằng 0,01296 km2.
 • Duyên hải miền Trung: 1 mẫu Anh bằng 0,0049995 km2.
 • Bắc Bộ: 1 mẫu Anh bằng 0,0036 km2.

1 mẫu Anh bằng bao nhiêu m2, ha?

Mẫu không chỉ là đơn vị đo được sử dụng ở Việt Nam, mà còn là một đơn vị trong hệ thống đo lường của Anh và Mỹ. Tuy nhiên, ở Anh nó thường được gọi là acre và có cách chuyển đổi khác với Việt Nam. 1 mẫu Anh sẽ được chuyển đổi chính xác như sau:

1 mẫu Anh = 1 mẫu Anh = 4046,86 m2 = 0,404686 ha

Mẫu, héc ta, sào thường dùng trong lĩnh vực đo đạc nào?

Hãy cùng tìm hiểu các định nghĩa về hecta, ha và sao để biết 1 mẫu bằng bao nhiêu ha nhé!

Mẫu là gì? Hà là gì? Cực là gì?

Mô hình là một đơn vị đo diện tích cũ của một số quốc gia ở Đông Á, chẳng hạn như Trung Quốc và Việt Nam. Mẫu là đơn vị đo mét vuông đất thường được nông dân ở các làng quê nghèo ở nông thôn sử dụng.

Cực là là đơn vị do nông dân sử dụng để đo diện tích đất canh tác như lúa, hoa màu, … mà nông dân sở hữu hoặc được Nhà nước ban tặng. Tùy theo khu vực mà giá trị quy đổi của các cực sẽ khác nhau, chẳng hạn như cực Nam, cực Trung và cực Bắc, v.v.

Ha (hecta) – Đơn vị diện tích chung. Đơn vị Hecta được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý và quy hoạch đất đai, chẳng hạn như nông nghiệp, lâm nghiệp và quy hoạch thành phố. Với những con số diện tích quá lớn, người ta thường dùng hecta (ha) để thay thế cho đơn vị m2, km2 vì hecta là một đơn vị diện tích lớn.

Vì vậy, nói chung, mẫu, ha, và sao thường được dùng để đo diện tích đất nông nghiệp.

Như vậy trên đây bài viết đã giải đáp cho các bạn biết chính xác về khái niệm định nghĩa và các cách quy đổi mẫu, cừ, công, m2. Hi vọng sẽ giúp bạn tính toán diện tích quy đổi một cách dễ dàng. Chúc bạn thành công trong quá trình chuyển đổi 1 mẫu sang bao nhiêu ha!

Nguồn : Chanh Tươi