Monthly Archives

Tháng Hai 2020

Giải pháp màn hình ghép cho nhà ga

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào các lĩnh vực đời sống ngày càng gia tăng. Không ngoại lệ, trong bài viết này sẽ đề cập đến một lĩnh vực di chuyển – nhà ga (nói chung là ngành đường sắt) trong việc