Điều Khoản Sử Dụng

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây khi truy cập và cung cấp thông tin cá nhân cho Fundeconp.org, các điều khoản này được gọi chung là “điều khoản sử dụng”.

Khi bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ của Fundeconp.org, bạn phải đồng ý với các điều khoản dưới đây hoặc bạn chưa có đủ năng lực dân sự đối với các quyết định của mình, vui lòng không truy cập Fundeconp.org. com

Truy cập vào Fundeconp.org

Fundeconp.org có quyền bảo lưu, chấm dứt hoặc thay đổi các dịch vụ và thông tin trên Fundeconp.org mà không cần thông báo trước, để truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chỉ cần cung cấp email hoặc tên để nhận các bản tin khuyến mãi, hoặc đăng ký làm thành viên

Bạn cam kết rằng những thông tin bạn cung cấp cho Fundeconp.org là đầy đủ và chính xác, những thông tin này sẽ được bảo vệ theo chính sách bảo mật của Fundeconp.org

Bạn không được phép cung cấp thông tin đăng nhập và mật khẩu khi đăng ký làm thành viên của Fundeconp.org cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Nếu vi phạm Fundeconp.org có quyền xóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn vào Fundeconp.org

Nếu bạn nghi ngờ ai đó đang sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập trái phép vào Fundeconp.org hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản và điều kiện trên Fundeconp.org cho phép bạn sử dụng với mục đích phi thương mại, bạn không được phép sao chép, tái xuất, tải xuống hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung, thông tin nào trên Fundeconp.org, ngoại trừ trường hợp trình duyệt trên máy tính bạn đang sử dụng thực hiện điều này

Quyền sở hữu thương hiệu

Bạn không được phép sử dụng Fundeconp.org mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Fundeconp.org

Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khi bạn tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi và không sử dụng thông tin này để tư lợi hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp.