Ultimate magazine theme for WordPress.

GNP là gì? GNP có tầm quan trọng như thế nào? Công thức tính GNP

GNP là chỉ số được nhắc đến nhiều khi học môn kinh tế vi mô. Vì thế GNP là gì? Công thức tính GNP là gì? Chỉ số GNP quan trọng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay chỉ số GNP là gì và những điều cần biết về chỉ số GNP trong bài viết dưới đây nhé!

GNP là gì?

GNP (Tổng sản phẩm quốc dân) là chỉ số tổng sản phẩm quốc dân đo lường tổng giá trị tiền tệ của tất cả các sản phẩm cuối cùng được sản xuất bởi công dân của một quốc gia (cả trong nước và nước ngoài) trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm).

Sản phẩm cuối cùng Hàng hoá cuối cùng được tiêu dùng bởi người tiêu dùng chứ không phải là hàng hoá được sử dụng làm vật trung gian trong quá trình sản xuất các sản phẩm khác.

Ví dụ minh họa về GNP:

Ví dụ 1: Nếu công dân Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy tại Lào, lợi nhuận sau thuế của nhà máy sẽ được tính vào một phần GNP của Việt Nam. Bên cạnh đó, tiền lương của công nhân Việt Nam làm việc cho nhà máy này cũng là một phần trong tổng sản phẩm quốc dân của nước ta.

Ví dụ 2: Nếu một nhà máy sản xuất ô tô được đầu tư tại Việt Nam bởi chủ sở hữu là công dân Hoa Kỳ, lợi nhuận sau thuế từ nhà máy sẽ được tính là một phần của GNP của Hoa Kỳ chứ không phải của Việt Nam vì vốn được sử dụng trong sản xuất (nhà xưởng, máy móc, …) thuộc sở hữu của người Mỹ.

Tiền lương của công nhân Việt Nam là một phần của GNP của Việt Nam, trong khi tiền lương của công nhân Mỹ làm việc ở đó là một phần của GNP của Hoa Kỳ.

Bản chất của GNP

Ở trên chúng ta đã tìm hiểu GNP là gì. Bản chất của GNP thì sao?

Bản chất của GNP thể hiện ở các yếu tố sau:

 • GNP cộng gộp nhiều sản phẩm vào một thước đo duy nhất của giá trị của hoạt động kinh tế. GNP sử dụng giá thị trường để làm điều đó vì giá thị trường phản ánh giá trị của hàng hóa.
 • GNP đại diện cho toàn bộ hàng hoá được sản xuất trong nền kinh tế, được bán hợp pháp trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn có những sản phẩm mà GNP không đại diện, ví dụ các sản phẩm được sản xuất và bán trong nền kinh tế ngầm.
 • GNP bao gồm hàng hóa hữu hình như quần áo, xe hơi, thực phẩm, các dịch vụ vô hình như khám bệnh, cắt tóc,….
 • GNP bao gồm giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng, không bao gồm giá trị của hàng hóa trung gian. Nếu hàng hoá trung gian được đưa vào sản xuất sản phẩm. Sản phẩm này không được đưa ra sử dụng mà được đặt trong kho để bán trong tương lai. Tại thời điểm này, hàng hóa trung gian được coi là hàng hóa cuối cùng, vẫn được tính vào GNP.
 • GNP bao gồm hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong kỳ hiện tại. Không bao gồm các giao dịch liên quan đến hàng hóa đã được sản xuất trong quá khứ.
 • Các yếu tố sản xuất của một quốc gia dù tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ đâu trên thế giới thì sản lượng thu được cũng được tính vào GNP của quốc gia đó.
 • GNP phản ánh giá trị sản xuất được thực hiện trong thời gian 1 năm hoặc 1 quý. GNP phản ánh số tiền đã chi hoặc thu được trong kỳ đó.

GNP. Phân loại

Có hai loại GNP như sau:

 • GNP danh nghĩa (GNPn)
 • GNP thực (GNPr)

Hãy cùng tìm hiểu thêm về 2 loại GNP là gì?

Là chỉ số đo lường tổng sản phẩm quốc dân được sản xuất ra trong một thời kỳ – theo giá thực tế. GNPn thường được sử dụng để nghiên cứu các mối quan hệ tài chính và ngân hàng.

Là chỉ số đo lường tổng sản phẩm quốc dân được sản xuất ra trong một thời kỳ nhưng theo giá cố định của thời kỳ được chọn làm gốc. GNPr thường được sử dụng để phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Cầu nối giữa GNP danh nghĩa và GNP thực tế là chỉ số lạm phát / giá cả (D).

Cách tính chỉ số GNP chính xác nhất?

Phương pháp 1: Tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

GNP = GDP + thu nhập ròng từ nước ngoài

Trong đó:

 • Thu nhập ròng từ nước ngoài được tính như sau:
 • Nhân tố Xuất khẩu Thu nhập – Thu nhập Nhân tố Nhập khẩu.
 • Theo công thức này, GNP được tính dựa trên sự chênh lệch giữa thu nhập chuyển ra nước ngoài và chuyển trong nước.

Ví dụ, một nền kinh tế có GDP là 200 tỷ đô la, và thu nhập ròng từ nước ngoài trong năm là 60 tỷ đô la. Như vậy năm đó GNP của nền kinh tế này là GNP = 200 + 60 = 260 tỷ đô la.

Phương pháp 2: Tính trực tiếp

Chỉ số Tổng sản phẩm Quốc dân (GNP) của một quốc gia trong một năm được tính như sau:

GNP = (X – M) + NR + C + I + G

Trong đó:

 • X: Chỉ số về kim ngạch xuất khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.
 • M: Chỉ số sản lượng và kim ngạch nhập khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.
 • NR: Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài.
 • C: Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân.
 • I: Tổng vốn đầu tư tư nhân trong nước.
 • G: là chỉ số chi phí tiêu dùng của nhà nước.

Ví dụ: Năm 2021, Việt Nam báo cáo chi tiêu của năm tương ứng:

 • Chi tiêu hộ gia đình: 50 tỷ đồng
 • Chi tiêu chính phủ: 100 tỷ đồng
 • Tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng
 • Xuất khẩu: 300 tỷ đồng
 • Nhập khẩu: 200 tỷ đồng
 • Thu nhập ròng từ nước ngoài: 100 tỷ đồng

Do đó, GNP được tính bằng:

GNP = 50 + 100 + 50+ (300 – 200) + 100 = 400 tỷ

Tầm quan trọng của GNP

Trong nền kinh tế vĩ mô của một quốc gia, chỉ số GNP rất quan trọng. Đặc biệt:

 • GNP cho thấy quy mô thu nhập và mức sống của công dân một quốc gia. Theo đó, khi nghiên cứu tiến hành nghiên cứu GNP theo giá cố định, các nhà kinh tế sẽ biết được tình hình tăng thu nhập và cải thiện mức sống của người dân một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định.
 • GNP là thước đo sự phát triển kinh tế của một quốc gia, chỉ số này được tính bằng tổng giá trị tiền tệ của các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do công dân của một quốc gia sản xuất ra trong một khoảng thời gian. xác định. Nói cách khác, GNP là thước đo “sức khỏe kinh tế” của một quốc gia.
 • Nếu tốc độ tăng GNP thực tế thấp hơn tốc độ tăng dân số thì mức thu nhập bình quân đầu người sẽ giảm xuống. Vì vậy, khi phân tích, so sánh mức sống người ta thường sử dụng chỉ tiêu thu nhập quốc dân bình quân đầu người.

Những hạn chế của GNP cần được công nhận

Tuy nhiên, GNP cũng có những hạn chế nhất định:

 • Đối với các công ty khởi nghiệp, đầu ra của một quốc gia song tịch có thể vô tình được đưa vào GNP bởi hai quốc gia khác nhau. Ví dụ, nếu một công dân Hoa Kỳ chuyển đến Đức và bắt đầu sản xuất các sản phẩm y tế, công việc sản xuất của anh ta sẽ tăng gấp đôi khi GNP toàn cầu được ước tính.
 • Nếu chỉ sử dụng GNP sẽ khó so sánh nền kinh tế của các quốc gia khác nhau vì hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn cầu, mạng lưới thương mại quốc tế phức tạp hơn. Vì vậy, nhiều quốc gia tính toán giá trị kinh tế của họ bằng cách sử dụng GDP – tổng sản phẩm quốc nội.
 • GNP vẫn bỏ sót một số sản phẩm như sản phẩm sản xuất và bán trong nền kinh tế ngầm hoặc sản phẩm tự cung tự cấp như rau, củ, quả trong vườn.

So sánh GNP với GDP

Ý tưởng:

 • GNP: Tổng sản phẩm / sản phẩm quốc dân, được sản xuất bởi người dân của một quốc gia, bất kể khu vực nào trên thế giới.
 • GDP: Tổng sản phẩm / sản phẩm quốc nội, do những người sống và làm việc trên lãnh thổ của đất nước tạo ra.

Thiên nhiên:

 • GNP: Tính toán các sản phẩm ở tất cả các khu vực trên thế giới, miễn là chúng được sản xuất bởi công dân của quốc gia đó.
 • GDP: Chỉ tính tổng sản phẩm được sản xuất trong lãnh thổ của quốc gia đó, không phụ thuộc vào công dân của quốc gia đó.

Công thức tính:

 • GNP = C + I + G + (X – M) + NR
 • GDP = C + I + G + (X – M)

Có ý nghĩa:

 • GNP: GNP là thước đo sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Nó phản ánh thu nhập thực tế mà một công dân kiếm được trong một khoảng thời gian xác định. Giá trị càng cao thì kinh tế càng phát triển.
 • GDP: GDP là thước đo tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia được thể hiện thông qua sự biến động của sản phẩm / dịch vụ theo thời gian.

Khả năng áp dụng:

 • GNP: Thường được sử dụng trong tài chính ngân hàng để tính tổng sản lượng hàng hóa / dịch vụ cuối cùng của các quốc gia.
 • GDP: Được sử dụng phổ biến hơn, dùng để tính thu nhập bình quân của các quốc gia.

Mối quan hệ giữa chỉ số GDP và chỉ số GNP:

Mối quan hệ giữa chỉ số GDP và chỉ số GNP. Khi nói đến hai chỉ số GDP và GNP, chúng ta thấy rằng các khái niệm của chúng bao hàm toàn bộ mối quan hệ. Chỉ số GDP cho biết thực tế kinh tế của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định trong khi chỉ số GNP cho biết năng lực kinh tế thực tế của quốc gia đó.

Vì vậy, để đánh giá chính xác tiềm năng phát triển và sức mạnh kinh tế của một quốc gia, người ta thường dựa vào chỉ số GDP. Như sau:

 • Nếu GDP> GNP: Thực lực kinh tế của đất nước còn yếu.
 • Nếu GDP

Dưới đây là tổng hợp những kiến ​​thức cơ bản giúp bạn trả lời câu hỏi GNP là gì?. Hi vọng bài viết có thể cung cấp cho các bạn những kiến ​​thức bổ ích và hiểu rõ hơn về GNP cũng như công thức tính và ý nghĩa của nó.

Nguồn : Chanh Tươi