Ultimate magazine theme for WordPress.

LUYỆN TẬP THÊM: BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 5 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Chuyên đề cuối tuần lớp 5 dành cho các em học sinh lớp 5 muốn luyện thêm bài tập sau những giờ học online không hiệu quả. Nếu trẻ vẫn chưa quen với việc giải các bài toán lớp 5, bạn nên dành thời gian cuối tuần để cùng trẻ ôn lại các câu hỏi cuối tuần lớp 5.

1. Bài tập cuối tuần lớp 5 – Toán

Câu hỏi 1: Một hình tam giác có chiều dài đáy là 12cm và chiều cao là 8cm. Tìm diện tích của tam giác.

Câu 2: Chữ số 5 trong 162,57 biểu thị điều gì?

Câu hỏi 3: Chuyển đổi đơn vị

5780kg = … tấn

123m = … cm

Câu hỏi 4: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 8 viên bi vàng. Vậy 1/5 số viên bi có màu gì?

Câu hỏi 5: Một người đi xe máy rời A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Tốc độ trung bình của xe máy tính theo km / giờ là bao nhiêu?

Câu hỏi 6: Tìm y, biết:

a) 34,8: y = 7,2 + 2,8

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72: 12

Câu 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều rộng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính toán:

a) Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

b) Cả cánh đồng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (1 điểm)

BÀI TẬP MÔN TOÁN LỚP 5 TUẦN ĐÁP ÁN:

Câu hỏi 1:

Diện tích tam giác là

12 x 8: 2 = 48 cm2

Đáp số: 48cm2

Câu 2: Chữ số 5 trong số 162,57 đại diện cho 5 phần của 10

Câu hỏi 3:

5780kg = 5,78 tấn

123m = 12300 cm

Câu hỏi 4:

1/5 số viên bi là

20 x 1: 5 = 4 (viên bi)

Vậy 1/5 số viên bi có màu xanh lam.

Trả lời: màu xanh

Câu hỏi 5:

Thời gian xe máy đi được quãng đường AB là:

9:30 am – 7:30 am = 2 (giờ)

Tốc độ trung bình của xe máy là:

60: 2 = 30 (km / h)

Đáp số: 30 km / h

Câu hỏi 6:

a) 34,8: y = 7,2 + 2,8

34,8: y = 10

y = 34,8: 10

y = 3,48

Đáp số: y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72: 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Trả lời: 114

Câu 7:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả cánh đồng thu hoạch được số tạ thóc là: 10800: 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

2. Bài tập cuối tuần lớp 5 – Môn Tiếng Việt

Đọc thầm bài: “Chim sơn ca” (TV lớp 5 tập 2 trang 123) và trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Tác giả cảm nhận rất rõ tiếng hót của chim sơn ca qua chi tiết nào?

Câu 2: Khi phía đông phủ đầy bụi hồng, chim sơn ca làm gì?

Câu hỏi 3: Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ của câu sau:

Rồi ngày hôm sau, khi phía đông vừa phủ đầy bụi hồng, chim sơn ca lại cất tiếng hót.

Câu hỏi 4: Tìm hai từ đồng nghĩa với từ “mịn”.

Câu hỏi 5: Tìm hai từ có nghĩa trái ngược với từ “yên lặng”

Câu hỏi 6: Dấu phẩy trong câu: “Chiều nào chú chim sơn ca ấy không biết đi đâu về hót véo von bên những bụi hồng trong vườn nhà em”. Có tác dụng gì?

Câu 7: Trong các cụm từ: nhắm mắt, vươn cổ, rụt đầu, đâu là nghĩa gốc?

ĐÁP ÁN ÔN TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 5:

Câu hỏi 1: Tác giả cảm nhận rất rõ tiếng hót của chim sơn ca qua chi tiết “Khi êm đềm, khi rộn ràng như tiếng đàn”.

Câu 2: Khi phía đông vừa phủ đầy bụi hồng, chim sơn ca đã cất tiếng hót chào đón ánh nắng ban mai.

Câu hỏi 3:

Chủ đề: cô chủ đó.

Vị ngữ: hát to lại.

Trạng từ: Rồi ngày hôm sau; khi phương đông chỉ nổi lên bụi.

Câu hỏi 4: Hai từ đồng nghĩa với bình tĩnh là bình lặng, yên tĩnh.

Câu hỏi 5: Hai từ đối lập để chỉ yên tĩnh là ồn ào, náo nhiệt.

Câu hỏi 6: Dấu phẩy trong câu: “Chiều nào con chim sơn ca ấy không biết đi đâu hót về bụi hồng vườn em”. Nó ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 7: Trong các cụm từ: nhắm mắt, vươn cổ, rụt đầu, các từ gốc đều có 3 từ: mắt, cổ, đầu đều có nghĩa là gốc.

3. Bài tập cuối tuần lớp 5 – môn Tiếng Anh

Câu hỏi 1: Khoanh vào chữ không cùng loại.

1. A. răng B. mắt C. đầu D. aspirin

2. A. ảnh B. mua C. bay D. sang

3. A. đẹp B. quà lưu niệm C. thú vị D. đầy màu sắc

4. A. mùa hè B. mùa xuân C. tôi D. đất nước

5. A. how B. what C. that D. who

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D cho các câu sau

1. What are you going ……… ngày mai?

A. làm B. làm C. đã làm D. đang làm

2. Linda ….. sẽ đi thăm bạn bè vào cuối tuần tới.

A. was B. is C. is D. B&C

3. Họ …… đi bơi vào thứ bảy tuần trước.

A. đi B. đi C. đi D. đi

4. Họ có đi dự tiệc vào ngày mai không? – Vâng, họ ………

A. are B. do C. did D. can

5. Anh ấy nên đến ……… vì anh ấy bị đau răng.

A. nha sĩ B. y tá C. giáo viên D. bác sĩ

6. Bạn bè của tôi và tôi ……… sẽ đi đến sở thú vào thứ bảy tới.

A. is B. was C. are D. were

7. Bạn có định làm bài tập về nhà không? – Đúng,……….

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. Có chuyện gì vậy ……… bạn? -Tôi bị cảm lạnh.

A. to B. with C. from D. in

9. ……… ở Anh có bao nhiêu mùa?

A. những B. những C. họ D. ở đó

10. Thường ………. vào mùa mưa.

A. lạnh B. ấm C. mưa D. nắng

Câu hỏi 3: Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

1. going / We / to / are / Đồ Sơn / cuối tuần tới / thăm.

……………………………. ………

2. you / going / Are / TV / watch / to / this dark?

……………………………. ………

3. visit / going / She / is / her / tomorrow / friends / to.

……………………………. ………

4. going / We / to / are / Đồ Sơn / cuối tuần tới / thăm.

……………………………. ………

ĐÁP ÁN ÔN TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 5:

Câu hỏi 1: 1. A 2. A 3. B 4. C 5. C

Câu 2: 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A 6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

Câu hỏi 3:

1. Cuối tuần sau chúng tôi đi thăm Đồ Sơn.

2. Bạn có định xem TV tối nay không?

3. Cô ấy sẽ đi thăm bạn bè vào ngày mai.

4. Cuối tuần sau chúng tôi đi thăm Đồ Sơn.

4. Kết luận

Chúng tôi vừa cung cấp một số đề luyện tập cho các em học sinh lớp 5. Chúc các em học tập tốt nhất sau bài luyện tập cuối tuần lớp 5 nhé.

Nguồn : Chanh Tươi