Ultimate magazine theme for WordPress.

Phương pháp luận siêu hình là gì? Phương pháp biện chứng là gì?

Trong lịch sử phát triển của triết học đã từng tồn tại hai phương pháp nhận thức đối lập nhau là phương pháp “biện chứng” và phương pháp “siêu hình”. Cho nên Phương pháp luận siêu hình là gì?? Phương pháp biện chứng là gì?? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này

1. Khái niệm phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình là gì?

Phương pháp theo nghĩa chung nhất là một hệ thống các nguyên tắc được sử dụng nhất quán trong hoạt động nói chung của con người. Phương pháp bao gồm phương pháp nhận thức và phương pháp thực hành. Phương pháp triết học là phương pháp nhận thức thế giới hiện thực. Trong lịch sử phát triển của triết học đã và đang tồn tại hai phương pháp nhận thức đối lập nhau là phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.

Phương pháp biện chứng là gì?

Phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức thế giới với quan điểm cơ bản cho rằng sự tồn tại của mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan nói chung là trong các mối liên hệ, trong sự vận động và phát triển theo các quy luật của tự nhiên. quy luật khách quan vốn có của nó.

Phương pháp luận siêu hình là gì?

Phương pháp siêu hình là phương pháp nhận thức thế giới với quan điểm cơ bản là mọi sự vật, hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại biệt lập với nhau, cái này kề bên nhau và nó luôn ở trạng thái tĩnh. vận động và phát triển. Nhưng nếu chúng ta thừa nhận rằng sự phát triển chỉ là một quá trình tăng hoặc giảm về số lượng. Mặt khác, quan điểm này không thừa nhận mâu thuẫn bên trong bản thân sự vật, hiện tượng.

2. Dấu hiệu cơ bản của phương pháp luận siêu hình trong triết học là gì?

Dấu hiệu cơ bản của phương pháp luận siêu hình trong triết học là phủ nhận mọi sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Phương pháp siêu hình là phương pháp giúp nhận thức một sự vật ở trạng thái cô lập, tách rời sự vật đó với các vô sỉ khác, có ranh giới tuyệt đối giữa các mặt đối lập.

Không chỉ vậy, phương pháp siêu hình còn giúp ta nhận thức đối tượng ở trạng thái tĩnh; Nếu có thay đổi thì đó chỉ là thay đổi về lượng, nguyên nhân của sự thay đổi nằm ngoài đối tượng.

Phương pháp siêu hình làm cho con người “Chỉ thấy những sự vật riêng biệt mà không thấy mối quan hệ qua lại giữa những sự vật đó, chỉ thấy sự tồn tại của những sự vật đó mà không thấy sự sinh diệt của những sự vật đó. , chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh của những thứ đó mà quên đi sự chuyển động của những thứ đó, chỉ thấy cây mà không thấy rừng“.

Phương pháp siêu hình bắt nguồn từ thực tế là muốn nhận thức một sự vật thì trước hết phải tách sự vật đó ra khỏi các mối liên hệ của nó và nhận thức nó ở trạng thái không thay đổi trong một không gian và thời gian xác định. . Nhưng phương pháp siêu hình chỉ có hiệu quả ở một mức độ nhất định vì thực tế không rời rạc, trì trệ như phương pháp này quan niệm.

3. Sự đối lập giữa phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng

Phương pháp siêu hình

Phương pháp siêu hình là phương pháp:

  • Nhận thức một đối tượng một cách cô lập, tách biệt đối tượng này với các đối tượng khác và giữa các mặt đối lập có một ranh giới tuyệt đối.
  • Cảm nhận các đối tượng ở trạng thái tĩnh; Nếu có thay đổi thì đó chỉ là thay đổi về lượng, nguyên nhân của sự thay đổi nằm ngoài đối tượng.

Phương pháp siêu hình khiến người ta “chỉ thấy những sự vật riêng rẽ mà không thấy mối quan hệ qua lại giữa những sự vật đó, chỉ thấy sự tồn tại của những sự vật đó mà không thấy được nguồn gốc của những sự vật đó”. và sự biến mất của những thứ này, chỉ thấy trạng thái tĩnh của những thứ đó mà quên đi sự chuyển động của những thứ đó, chỉ thấy cây cối mà không thấy rừng cây.

Phương pháp siêu hình bắt nguồn từ thực tế là muốn nhận thức một sự vật thì trước hết phải tách sự vật đó ra khỏi các mối liên hệ của nó và nhận thức nó ở trạng thái không thay đổi trong một không gian và thời gian xác định. . Nhưng phương pháp siêu hình chỉ có hiệu quả ở một mức độ nhất định vì thực tế không rời rạc, trì trệ như phương pháp này quan niệm.

Phương pháp biện chứng

Phương pháp biện chứng là phương pháp:

  • Nhận thức đối tượng nằm trong mối quan hệ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và ràng buộc lẫn nhau.
  • Nhận thức đối tượng trong trạng thái vận động thay đổi, theo xu hướng phát triển chung. Đây là quá trình biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng mà nguồn gốc của sự biến đổi là sự đấu tranh của các mặt đối lập để giải quyết mâu thuẫn bên trong của chúng.

Như vậy, phương pháp biện chứng thể hiện tư duy linh hoạt, mềm dẻo. Nó thừa nhận rằng trong những trường hợp cần thiết, ngoài “hoặc… hoặc…”, còn có “cả… và…”; thừa nhận một toàn thể cả cái nó là gì và nó không phải là cái gì; thừa nhận rằng cái khẳng định và cái phủ định đều loại trừ lẫn nhau và loại trừ lẫn nhau.

Phương pháp biện chứng phản ánh hiện thực như nó vốn có. Nhờ đó, phương pháp tư duy biện chứng trở thành công cụ hữu hiệu giúp con người nhận thức và cải tạo thế giới.

Sự đối lập giữa phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng

Sự đối lập giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong lịch sử triết học chủ yếu là về nguyên lý và phương pháp nhận thức thế giới khách quan. Trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, vấn đề phân chia thế giới thực thành các thuộc tính, bộ phận và hệ thống tĩnh và riêng biệt đều là điều kiện cần thiết để hiểu biết khoa học. Nhưng sẽ không đúng, nếu từ đó rút ra kết luận rằng siêu hình học là thế giới quan khoa học và đúng đắn nhất. Cần phân biệt một mặt là phương pháp trừu tượng tạm thời tách sự vật, hiện tượng ra khỏi mối liên hệ phổ biến của chúng, lấy sự vận động và phát triển để nghiên cứu chúng, mặt khác, siêu hình học với tư cách là thế giới quan của triết học.

4. VẼví dụ về phương pháp biện chứng, phương pháp siêu hình

Ví dụ 1:

Theo phương pháp biện chứng: Dưới tác dụng của lực cơ học, viên phấn sau khi viết sẽ bị mòn đi và không còn hình dáng như trước nữa. Dưới tác dụng hóa học sẽ bị ăn mòn dần… nên theo thời gian lớp phấn sẽ không còn như trước.

Theo phương pháp luận siêu hình: Cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa, người nghệ sĩ phấn son đó vẫn sẽ luôn như cũ

Ví dụ 2:

Theo phương pháp biện chứng: Hiện tượng mưa là do hơi nước bốc hơi tạo thành mây, khi có quá nhiều nước trong mây mây sẽ chuyển sang màu đen và hạt mưa rơi xuống.

Theo phương pháp luận siêu hình: Người ta tin rằng mưa là do Thượng đế sai rồng phun nước hoặc hiện tượng mưa là do Ngọc hoàng sai Long vương phun nước xuống trần gian.

Ví dụ 3:

Theo phương pháp biện chứng: Quá trình tiến hóa của loài người từ loài vượn người là có cơ sở khoa học và đã được chứng minh bởi nhiều thế hệ nhà khoa học khác nhau trên thế giới.

Theo phương pháp luận siêu hình: Con người được tạo ra bởi Chúa

Trên đây là toàn bộ thông tin về khái niệm, so sánh độ tương phản, các dấu hiệu cơ bản cũng như các ví dụ về phương pháp luận siêu hình và biến chứng. Hy vọng sau bài viết này bạn sẽ hiểu được phương pháp luận siêu hình là gì? Phương pháp biện chứng là gì? Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận để được giải đáp!

Nguồn : Chanh Tươi